กีฬาสัมพันธ์"เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่๑
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1004 อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน
จำนวนผู้ชม 691610 ครั้ง Your IP Address is 54.92.190.11
          กีฬาสัมพันธ์..."เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ >> วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี >> กีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ สี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (สีฟ้า) ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (สีแดง) ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (สีเหลือง) ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (สีชมพู) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท ดังนี้ กีฬาสากล ได้แก ๑. กีฬาฟุตบอล ( VIP), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุไม่เกิน ๔๕ ปี) ๒. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) ๓. เซปักตะกร้อ ๔. เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม) ๕.กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ ๖. การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ อีกทั้งขบวนพาเหรดเชิญชวน รณรงค์ เชียร์กีฬาปลอดพนัน.. รายงานโดย:- น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1053 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1052 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก... วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ ในการสอน ที่เน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร และนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๑ ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาเอกและที่ไม่ผ่านการอบรม (Boot Camp) จำนวน ๑๓๙ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1051 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายเล็ก ทาเพชร และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา" ครั้งที่ ๑๘๓ จากนั้นเป็นการพบปะหารือแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1050 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูสุระกี สังฆะมณี มารดาของนางฤดีดวง วาดเขียน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) โดย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ เมรุวัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การนี้ นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค ๖, นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔, นางงามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔, นายมงคล มีสมภพ อดีตผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากร่วมพิธีดังกล่าว..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1049 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙๗ คน ในงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา “ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1048 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1047 อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ (Smart Learning for Education ๔.๐) การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรม ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ *** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรม Active Learning ตลอดจนนโยบายสำคัญต่าง ๆ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่เป้าหมายต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสหวิทยศึกษา จำนวน ๑๕ สหวิทยศึกษา ๑๓๙ โรงเรียน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาในยุค ๔.๐ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" การเสวนา หัวข้อ "การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน" การแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา การเสนวนา "รางวัลทรงคุณค่า OิBEC AWARDS ไม่ไกลเกินเอื้อม" การบรรยายในหัวข้อ "การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักเรียนตัวแทนของแต่ละสหวิทยศึกษา ***การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ สพป.สระบุรี เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ และบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑,๖๙๓ คน ...(นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1046 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
//วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายให้การต้อนรับและรางานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1045 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรโสภณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ...(นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1044 อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
///วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม ผอ.สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร..(สุกัญญา/รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/105 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า