แนวทางการติดตาม "ควบคุมภายใน"
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 860 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน
จำนวนผู้ชม 640053 ครั้ง Your IP Address is 54.81.238.157
          >> วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ การนี้ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 937 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
// วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 936 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
// วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือและคณะครูให้การต้อนรับ..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 935 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
// วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เยี่ยมชมห้องสมุด ได้พบปะคณะครูและชมภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมี นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมและคณะครูให้การต้อนรับ..สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 934 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
>> วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐให้การต้อนรับและร่วมงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 933 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
/// วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวกันตนา จิตรบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการใช้คอมพิวเตอร์ ติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 932 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
// วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม VDO. Conference สร้างความเข้าใจ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒..สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" :- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 931 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
// วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลำบัว อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายมนพ สภาพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 930 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
วันพุธ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับ่ชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ หลังจากจบรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ได้ประชุมคณะบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและหารือข้อราชกาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรวมใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 929 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
>> วันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนะดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์สอบ สพป.สระบุรี เขต ๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ณ อาคารวิทยบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยในภาคเช้าผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบในอำเภอแก่งคอย วิหารแดง และสถานศึกษาเอกชน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 928 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑.. >> นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล ๒. นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๓. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ >>คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งให้กำลังใจและชื่นชมการทำงาน การจัดสถานที่และการดูแล ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานได้ดี สวยงาม และเหมาะสม เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีพลังในการทำงาน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป.. .. ขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/93 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า