แนวทางการติดตาม "ควบคุมภายใน"
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 860 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 26 ท่าน
จำนวนผู้ชม 673760 ครั้ง Your IP Address is 54.81.195.140
          >> วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ การนี้ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1024 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
"ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน" //วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะครูและคณะศึกษานิเทศก์เดินป่าศึกษาทรัพยากรธรรมชาติรับประสบการณ์ตรง "ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนป่าเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1023 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด"ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับครู โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร ในครั้งนี้เป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๕๐ ราย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรดังกล่าว (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1022 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
** สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน >> วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการ ๓ ป: ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม >> ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด จำนวน ๑๓๙ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วิทยากรในการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1021 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1020 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (VDO.Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1019 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๑๗๘ และพบปะแจ้งข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1018 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
** "จงโชคดี มีสุข สนุสนาน ทำการงาน รุ่งโรจน์ โสตถิผล ได้มีเป็น เช่นหวังไว้ ในกมล ประสบผล ภิญโญสุข ทุกทิวา.." วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และพี่น้อง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้ นายอภิชาติ ศรีคำ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔ ในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ *** โอกาสนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผุ้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , น.ส.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา, น.ส.วรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลังเขา ซึ่งพบว่าดำเนินการได้เป็นอย่างดี.. (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1017 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ิ๒ จากนั้น ร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญ" ครั้งที่ ๑๗๗ จากนั้น เป็นการพบปะแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1016 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและคณะครูโรงเรียนบ้านลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะคณะครูให้คำชี้แนะและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และภูมิทัศน์โดยรอบ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1015 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ฉก.ชน.สพป.สบ.๒) โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา รุดให้การช่วยเหลือ ให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.วรเมศ ดอนนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ประสบเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี **หลังจากที่ ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนี้ออกไป ปรากฎมีผู้ใหญ่ใจบุญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.วรเมศ ดอนนอก เป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้่ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/102 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า