รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 874 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน
จำนวนผู้ชม 607476 ครั้ง Your IP Address is 54.91.171.137
          " การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน..." พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา = วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ (ในนามผู้แทน สพฐ.) , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, นักเรียนและพสกนิกรร่วมรับเสด็จ การนี้ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ ในครั้งนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 882 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 881 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
พุธเช้า...ข่าว สพฐ.สัญจร จ.กำแพงเพชร วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเข้า..ข่าว สพฐ.สัญจร จ.กำแพงเพชร โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ประชุมบอร์ดผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเ ขต ๒ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 880 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
พลังน้ำใจหลั่งไหลสู่โคกสะอาด.. เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๑๗๔ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) โดย นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นผู้รับมอบ การนี้ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแก่งคอยมอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน ๕๖,๘๑๒.-บาท จากโรงเรียนวัดหนองผักชีและโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร โดย นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 879 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน.. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 878 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 877 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย.. วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ >> จากนั้นนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา" ครั้งที่ ๑๕๑ นำสวดมนต์โดย นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากนั้นได้พบปะกับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 876 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ชมนิทรรศการจุฬาฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยมีสถานศึกษาในสังกัดนำเด็กนักเรียนมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยหลายแห่ง นิทรรศการดังกล่าวจะมีถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 875 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 874 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
" การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน..." พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา = วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ (ในนามผู้แทน สพฐ.) , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, นักเรียนและพสกนิกรร่วมรับเสด็จ การนี้ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ ในครั้งนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 873 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย..และสวดมนต์ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.สระบุรี เขต ๒ จากนั้นร่วมกิจกรรม "ส่งเสริม ศีล สมาธิ ปัญญา" ครั้งที่ ๑๕๐ นำสวดมนต์โดย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคารอนุศิลป์ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/88 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า