ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย
 


               
          ผอ.สพป.สบ.๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา.. วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และก่อนดำเนินการประชุม ได้มีกิจกรรม ดังนี้.. ๑. มอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ โรงเรียน ๒. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๓. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน ๔. มอบโล่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โรงเรียน ๕. การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ๖.การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน ๗. การมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย ** ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกรางวัลมา ณ โอกาสนี้.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 893 วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 36 ท่าน
จำนวนผู้ชม 666002 ครั้ง Your IP Address is 54.198.158.24
          กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑.. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมระบบทางไกล (VDO Conference) กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1006 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในภาคเช้า ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1005 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าประเมินสภาพจริงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดราชบุรี และภาคบ่ายโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1004 อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
กีฬาสัมพันธ์..."เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ >> วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี >> กีฬาสัมพันธ์ "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ สี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (สีฟ้า) ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (สีแดง) ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (สีเหลือง) ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (สีชมพู) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท ดังนี้ กีฬาสากล ได้แก ๑. กีฬาฟุตบอล ( VIP), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป), กีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุไม่เกิน ๔๕ ปี) ๒. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) ๓. เซปักตะกร้อ ๔. เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม) ๕.กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ ๖. การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ อีกทั้งขบวนพาเหรดเชิญชวน รณรงค์ เชียร์กีฬาปลอดพนัน.. รายงานโดย:- น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1003 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
# ๒๕๖๑..สภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล #ประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 》》วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ๑. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ ๒. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต ๔๒ ๓. นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๔๒ ๔. นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ๕. น.ส.อรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพิรุณศาสตร์ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๒ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1002 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
》》วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ๑. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ ๒. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต ๔๒ ๓. นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๔๒ ๔. นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ๕. น.ส.อรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1001 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
เตรียมพร้อมจัดกีฬา "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ >> วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี "เสมาสระบุรีเกมส์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัันดังกล่าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒.. การนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อเตรียมการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 1000 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
รุดติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน... เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ โดยมี นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ให้การต้อนรับ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ รายงาน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 999 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ รุดติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันทันที.. ..เช้าวันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เพื่อรับฟังนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. >>จากนั้นประชุมทีมงานตรวจ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย สพป.สระบุรี เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ให้ออกดำเนินการในทันที และรายงานผลโดยด่วน.. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 998 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมผ่านระบบ Conference.. //วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ." ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ ๑. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ๒. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ๔. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก ๕. การกวดขันเรื่องการลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ ๖. อื่น ๆ ที่เป็นการกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 997 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
กิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา >> วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.วีระเกียรติ คำงาม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย เป็นวิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E. บรรยายให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางให้แก่นักเรียน จำนวน ๒๕๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง อ.แก่งคอย และร่วมเดินรณรงค์ไปยังบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนอนุบาลทับกวาง >> จากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของชั้นเรียน ตรวจดูความพร้อมของห้องเรียนอนุบาล ๓ ขวบ การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยมี นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ให้การต้อนรับ...(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/100 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า