พิธีเปิดการประกวดรางวัล OBEC AWARDS
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 916 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 633104 ครั้ง Your IP Address is 54.196.145.24
          สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว การประกวดในครั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอผลงานเข้าประกวดรางวัล จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๑ แห่ง ซึ่งมี ๒ ประเภทรางวัล ได้แก่ บุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมโดยจำแนกเป็น ด้านวิชาการ จำนวน ๘๑ ราย ด้านบริหารจัดการ จำนวน ๑๑๘ ราย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖๑ ราย และลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 920 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
///วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวการประชุมพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ และได้ปาฐกถา เรื่อง "บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑" โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ >>> โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดโคกกรุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้มี่ข้อซักถามกับนักเรียนโดย เด็กหญิงกมลชนก เรือนคำ นักเรียนชั้น ป.๕ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่อง "สมุนไพรไทยคลายเครียด" และ เด็กชาญจีระศักดิ์ อินสำอางค์ นักเรียนชั้น ป.๖ ตอบข้อซักถามเรื่อง "การปลูกเห็ดนางฟ้า" อีกทั้งท่านยังได้ให้ความสนใจในนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดโคกกรุงที่นำมาจัดด้วยความเป็นกันเอง ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 917 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
// เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 916 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว การประกวดในครั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอผลงานเข้าประกวดรางวัล จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๑ แห่ง ซึ่งมี ๒ ประเภทรางวัล ได้แก่ บุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมโดยจำแนกเป็น ด้านวิชาการ จำนวน ๘๑ ราย ด้านบริหารจัดการ จำนวน ๑๑๘ ราย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖๑ ราย และลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 915 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
>> วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การนี้ นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร. ได้เข้าเยี่ยมการเตรียมการจัดการประกวด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีการเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายกับการจัดประกวดครั้งนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ิ 30 มกราคม 2561 สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 914 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายเชิญธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ โดยมี นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 913 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ส่พป.สบ.๒ ร่วมสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ :-วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางระบบ VDO Conference การประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๐ คน สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 912 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
>> สพป.สระบุรี เขต ๒ เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบเสมือนจริงรับ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมี นายบุญรวม สังข์น้อย ประธานสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเสมือนจริง สุกัญญา ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 911 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยได้พบปะนักเรียนในกำลังใจและคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ O-Net และพบปะคณะครู โดยมี นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ให้การต้อนรับ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 910 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคำพราน โดยได้พบปะนักเรียนให้กำลังใจทั้งเด็กและคณะครู... โรงเรียนวัดคำพราน เป็นโรงเรียนขนาดเล็็ก ตั้งอยู่ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี แต่ได้พบเพ็ชรเม็ดงาม ด.ญ.ประภัสสร หวลห้อย เด็กน้อยผู้มากความสามารถ โดยมี นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล ครู โรงเรียนวัดคำพราน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำพราน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 909 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑...เช้าวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า