สงกรานต์ สพป.สบ.๒
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 954 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 649269 ครั้ง Your IP Address is 54.161.45.156
          .. ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงาน "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ สพป.สบ.๒" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามนี้กันอย่างคับคั่ง...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 959 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
>>วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ ICT, DLTV, DLIT บูรณาการจัดการเรียนรู้สู่่ห้องเรียน 4.0 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 958 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
>> วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. กิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในลักษณะสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจรวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 957 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
>> ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ (เจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม BLU HOTEL จังหวัดนครพนม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 956 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด "กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพซึ่งกำหนดจัดให้มีในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ :- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 955 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
.... ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมสรุปและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ การนิเทศการศึกษาของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพท.ต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้.. นายเล็ก ทาเพชร, นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมรับฟังและได้มอบข้อคิดต่าง ๆ แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ...ขอบคุณทุกท่านที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป... "ขอ ๓ คำจากใจ สำหรับ สพป.สระบุรี เขต ๒... อบอุ่น / ประทับใจ / มิตรภาพ / อยากอยู่ต่อ / ซาบซึ้งค่ะ ปลื้มปิติ / เก่ง ดี สุข / แจ่ม เจ๋ง แจ๋ว / รับ คิด สู้ / Perfectly **ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกมาฝึกประสบการณ์กับเรา ณ สพป.สระบุรี เขต ๒ :-สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 954 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
.. ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ .. ** ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในงาน "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ สพป.สบ.๒" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ การนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามนี้กันอย่างคับคั่ง...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 953 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สระบุรี ๖๑ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี...:- สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 952 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
>> วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ โอกาสนี้ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้บริบทและข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในครั่้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 951 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑.. # ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศัึกษา ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ //แม้เป็นวันหยุดก็ไม่หยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าฝึกฝน เรียนรู้การนิเทศการศึกษา ภายใต้การดูแลของ ศน.รุ่นพี่ฝีมือเยี่ยม ศน.เอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน... สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 950 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ , นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากร ตลอดจนท่านผุ้บริหารสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างกุฎิ ๑๓ หลัง จ.สระบุรี ทอด ณ วัดศรีอัมพร ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/95 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า