หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงวัดหนองตะเฆ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ครูกลุ่มสา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมใ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองบริเวณรอบๆโรงเรียน ได..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link