หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

>> วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการประชุม >> การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ (โรงเรียนประชารัฐ) ๒. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ (โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ๓. โรงเรียนวัดเตาปูน (โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ) และ ๔. โรงเรียนบ้านหินซ้อน (กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นระดับประเทศ) สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


รองเลขาฯ ให้กำลังใจ สพป.สบ.๒

>> วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงาน และพบปะให้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดัง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันภาษาไทย ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม โดยมีการแสดงตั้งแต่ ระดับชั้น ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link