หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ ห้อง ICT สพป.สระบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


สวดมนต์ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 สพป.สระบุรี เขต 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 67 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกันอย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 9/2558

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป...... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link