ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สวรรณโยธิน

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สวรรณโยธิน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สมเกีรยติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต 2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยศึกษา สุวรรณโยะิน เยี่ยมให้ให้กำลังใจสนามสอบ Pre O-Net ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โอกาศนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาได้คารวะขอพรเนื่องในเทศการปีใหม่ 2563

29 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สวรรณโยธิน เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองครก View : 15