ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2

การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นางสมคิด จันขุนทศ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองครกได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2

และถือโอกาสนี้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเล็ก ทาเพชร รอง สพป.สระบุรี เขต 2

29 มกราคม 2563 การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2 เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองครก View : 21