ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)

   นายอุทัย  สังข์วงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) และคณะครู ร่วมกันดำเนินงานจัดการอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)  ระดับอำเภอ อำเภอหนองแค เพื่อใช้ตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล BIG  DATA  ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร ในระบบ EDU (Education  Data  Center) ในวันที่ ๒๓ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)


30 มกราคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่โดย : โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) View : 19