ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ประชุมชี้แจงแนวทางการคุมสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 87/2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 นำโดยดร.สมชาย โกจินอก หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ได้ประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแนวทางคุมสอบ O-NET เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

31 มกราคม 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางการคุมสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 15