ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 88/2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ดร.สมชาย โกจินอก ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฐานการสร้างโมเดล สร้างที่วางจานชามและอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร เพื่อใช้ในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

31 มกราคม 2563 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 20