ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นป.6

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 90/2562

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครู  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นป.6  ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก โดยมี ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสนามสอบ นายทะนงฤทธิ์ มะณีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร นายวันชัย สุริอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า น.ส.เกศรินทร์ ชูหมื่นไวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับดินดำ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลางให้การต้อนรับ

02 กุมภาพันธ์ 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นป.6 เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 17