ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

คณะกรรมการตรวจสอบและส่งมอบพัสดุเครื่องครัว คหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 91/2562

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ให้การต้อนรับ นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 นางศรีนวน เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง และนางพิมล แสวงศิริผล ครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน  คณะกรรมการตรวจสอบและส่งมอบพัสดุเครื่องครัว คหกรรม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ประจำปีการศึกษา 2562

04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและส่งมอบพัสดุเครื่องครัว คหกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 9