ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ประเมินการเงินพัสดุ

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้รับการประเมินจากตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เรื่องการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

05 กุมภาพันธ์ 2563 ประเมินการเงินพัสดุ เผยแพร่โดย : โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) View : 10