ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i Edu Center มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย Dr.Cheol Je Cho และ อ.อัญมณี กลิ่นถือศิล ในการสังเกตการสอน และให้การชี้แนะแนวทางที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น อนึ่งโรงเรียนได้ใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบราวน์ ( Brown University. U.S.A ) โดยชั้นอนุบาล 2-3 ใช้ Kids Brown Wings Integrated English Program For Kindergarten และชั้น ป.1 ใช้โปรแกรม ENOZ English Program

05 กุมภาพันธ์ 2563 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เผยแพร่โดย : โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) View : 26