ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

วันพุธที่ 5 ก.พ. 63 ทางคณะท่านผอ.สาลี่ คงอ่อน และ School Partner คุณเชิดพงศ์ ลิ่มจุฬารัตน์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ ในโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 5 ก.พ. 63 ทางคณะท่านผอ.สาลี่ คงอ่อน และ School Partner คุณเชิดพงศ์ ลิ่มจุฬารัตน์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ ในโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง SCG ได้ชมห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อุโมงค์คำศัพท์ และผลงานนักเรียนด้านทักษะอาชีพ  พร้อมให้ข้อแนะนำให้กับคณะครูและนักเรียน 

                                                     

06 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) View : 13