ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้เข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ณ วัดทองพุ่มพวง  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสองคอนกลาง View : 13