ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พุทธศักกราช ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีพุทธศักกราช ๒๕๖๓

  นายอุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)      

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

       

04 มกราคม 2563 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พุทธศักกราช ๒๕๖๓ เผยแพร่โดย : โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) View : 38