ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์และสวนน้ำนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69

07 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 View : 13