ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชิต ราญฎร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

09 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี View : 11