ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน เผยแพร่โดย : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม View : 66