ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านซับบอน

โรงเรียนบ้านซับบอน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายนวภพ 4 อ.ปากช่อง จ.สระบุรี

โรงเรียนบ้านซับบอน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายนวภพ 4 อ.ปากช่อง จ.สระบุรี

24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านซับบอน เผยแพร่โดย : บ้านซับบอน View : 10