ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ส.ค.ส. 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางศึกษา และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 จัดทำ ส.ค.ส.2563

 

06 มกราคม 2563 ส.ค.ส. 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 View : 16