ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม Pre O-NET ปีการศึกษา 2562

รองผอ.สพป.สระบุรีเขต 2 และคณะศึกษานิเทศตรวจเยี่ยม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วันที่ 6 มกราคม 2563

 

06 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 เผยแพร่โดย : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม View : 25