ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562

   นายเล็ก  ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) นำโดยนายอุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรับข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อ.หนองแค

07 มกราคม 2563 การทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562 เผยแพร่โดย : โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) View : 48