ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

        วันศุกร์ ที่ 10 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานอ่านสาร พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้มีหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้การสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งร่วมนำอาหารหลากหลายประเภทมาจัดซุ้ม เพื่อบริการให้กับเด็ก ๆ และผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

11 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เผยแพร่โดย : โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก View : 20