ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต่ำบลไผ่ต่ำ

นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต่ำบลไผ่ต่ำ โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อโตไปไม่โกง และเรียงความหัวข้อโตไปไม่โกง

11 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต่ำบลไผ่ต่ำ เผยแพร่โดย : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม View : 8