ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมี ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เป็นประธานในพิธีเปิด และอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานหน้าเสาธง โดยภายในงานได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารปัจจัยแด่พระสงฆ์ การจับสลากของขวัญ การตอบคำถามเชิงรางวัล กิจกรรมกลางแจ้ง และนันทนาการมากมาย

ในโอกาสนี้โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

12 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เผยแพร่โดย : โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) View : 14