ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การทดสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒และคณะศึกษานิเทศน์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันพหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดยนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒และคณะศึกษานิเทศน์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดลอย(สามัคคีสงเคราะห์)ให้การต้อนรับ

 

 

 

13 มกราคม 2563 การทดสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง) เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) View : 24