ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2562

             โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้ให้การต้องรับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยมี

คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จากกลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็กเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นการทดสอบก่อนสอบจริงในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

             ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ได้จัดเตรียมห้องสอบ และอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้

13 มกราคม 2563 กลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เผยแพร่โดย : โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก View : 27