ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหนองปลิง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "หนองปลิงเกมส์" เพื่อให้นักเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด

13 มกราคม 2563 กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองปลิง View : 13