ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหนองปลิงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหนองปลิง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน

13 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองปลิง View : 14