ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำพร้อมทั้งมอบขนม นม ไข่ไก่ข้าวสาร ให้แก่โรงเรียน วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

 

       วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำ 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งมอบขนม นม ไข่ไก่ข้าวสาร ให้แก่โรงเรียนเพื่อจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

03 มกราคม 2563 ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน เผยแพร่โดย : วัดมวกเหล็กใน View : 56