ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ต้อนรับอาสาสมัครครูต่างชาติและลงนาม MOU

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกและคณะครู

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากต่างโรงเรียน ที่มาต้อนรับอาสาสมัครครูต่างชาติในโครงการ สวัสดีไทยแลนด์ ของชมรมไอเซคประเทศไทย อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสถานที่ลงนาม MOU ในการทำข้อตกลงร่วมกัน ในครั้งนี้อีกด้วย

 

14 มกราคม 2563 ต้อนรับอาสาสมัครครูต่างชาติและลงนาม MOU เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 16