ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวนที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
จัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ สนาม
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
นำทีมโดยนายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ คณะครู
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
ดำเนินการจัดกิจกรรม

14 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็ก เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) View : 14