ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านซับบอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านซับบอน จ.สระบุรี ได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ              กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยคุณครูชญาดา สุวรรณ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผ่านเรียบร้อยไปได้ด้วยดี        ทางโรงเรียนบ้านซับบอน ขอบคุณบริษัทห้างร้านทุกบริษัทห้างร้าน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอบคุณทุกน้ำใจ ขอบคุณทุกรางวัลที่มอบให้ นักเรียนและคุณครูจะนำไปต่อยอดให้เกิดคุณค่าต่อโรงเรียนสืบไป

 

14 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 1/2563 เผยแพร่โดย : บ้านซับบอน View : 26