ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย

การประเมินครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก พร้อมคณะครูผู้ประเมิน ได้ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8 ของคุณครูไอรีน นาคศรีสม การประเมินครั้งนี้คณะกรรมการผู้ประเมินได้กล่าวชื่นชมในการทำงานและการทุ่มเท เสียสละในการสั่งสอนศิษย์และให้คำแนะนำดีๆในการทำงาน

 

14 มกราคม 2563 กิิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 14