ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมการสอบ Pre-Onet

การสอบ Pre-Onet

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกได้เป็นสนามสอบ pre-onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสมือนจริงของสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ โดยมีนายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สบ.เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนิเทศติดตามการสอบ pre-onet และให้กำลังครูและนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

14 มกราคม 2563 กิจกรรมการสอบ Pre-Onet เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 31