ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เพื่อให้กำลังใจและมอบแนวทางในการดำเนินการติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียน

14 มกราคม 2563 ติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร View : 14