ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน มีการแสดงต่างๆและการกล่าวถึงวันสำคัญของวันคริสต์มาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน มีการแสดงต่างๆและการกล่าวถึงวันสำคัญของวันคริสต์มาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก นำโดยนางสาวกรรณิการ์ ภูโกสัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีนายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

03 มกราคม 2563 กิจกรรมวันคริสต์มาส เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) View : 19