ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาให้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางงเจ้าฯ พระบรมราชินีไปจัดพิมพ์สำหรับมอบแก่ประชาชน ห่วยงานโรงเรียนต่างๆ 

17 มกราคม 2563 รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เผยแพร่โดย : วัดบ้านดง View : 18