ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้า ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก พร้อมคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี และในช่วงบ่ายร่วมกีฬาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

18 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 39