ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ร่วมงานกิจกรรมวันครูอำเภอแก่งคอย

ผู้อำนายการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดป่าไผ่ เข้าร่วมงานวันครูอำเภอแก่งคอย ณ หอประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนแก่งคอย

ผู้อำนายการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดป่าไผ่ เข้าร่วมงานวันครูอำเภอแก่งคอย ณ หอประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนแก่งคอย 

18 มกราคม 2563 ร่วมงานกิจกรรมวันครูอำเภอแก่งคอย เผยแพร่โดย : วัดป่าไผ่ View : 10