ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

กิจกรรมงานวันครู

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕ต๒ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครูอำเภอแก่งคอย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนแก่งคอย เพื่อเป็นการบูชาบูรพาจารย์ ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู สานสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทุกภาคส่วน

20 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสองคอนกลาง View : 18