ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผา #4 ณ รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เป็นสถานที่จัดงานดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผา #4 17-18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

20 มกราคม 2563 ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผา #4 ณ รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 View : 16