ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การสนับสนุนจัดซื้อสื่อเครื่องดนตรีโปงลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 83/2562

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นำโดยดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ขอขอบพระคุณคุณสมเกียรติ ชุมปัญญาและคุณสุภาวดี สงวนต้นกัลยา เจ้าของบ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ ที่ได้สนับสนุน การจัดซื้อสื่อเครื่องดนตรีประเภทโปงลาง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

 

23 มกราคม 2563 การสนับสนุนจัดซื้อสื่อเครื่องดนตรีโปงลาง เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 32