ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 84/2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก  คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ฐานการสร้างโมเดล สร้างที่วางจานชามและอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร เพื่อใช้ในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

 

24 มกราคม 2563 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 26