ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

สวนสนามยุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและ สวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

27 มกราคม 2563 สวนสนามยุวกาชาด เผยแพร่โดย : โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม View : 15