ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 86/2562

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ให้การต้อนรับ พันเอก หญิงชดาษา พนาเวศร์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และทีมงานกอ.รมน. จังหวัดสระบุรี ที่ได้มาจัด "กิจกรรมสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 " ให้กับชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยมีกิจกรรมการทำชามใบไม้ การมอบชุดแปรรูปขยะเปียก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมขุนด่าน กิจกรรมบวร ฯลฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

28 มกราคม 2563 กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 5